Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kvaglund IF Fodbold torsdag den 28. januar 2016, kl. 20:00 i klublokalet.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21/1 2016.
Hilsen
Bestyrelsen

Sponsors